• Deskundig advies
  • Uitgebreid leveringsprogramma
  • Ervaring sinds 2002
  • info@exaro.nl
  • 035 - 694 50 04
  • Deskundig advies
  • Uitgebreid leveringsprogramma
  • Ervaring sinds 2002
  • info@exaro.nl
  • 035 - 694 50 04

Wijnkelder inrichten

Wijnkelder inrichting en aanleg 

Al vele jaren richten wij complete wijnkelders en wijnkamers in. Wij verzorgen desgewenst het hele traject van ontwerp tot klimatisering en de inrichting, maatwerk behoort vaak tot  de mogelijkheden. Aarzel niet ons te consulteren, of te vragen om een ontwerp.

Het inrichten van een wijnkelder of wijnkamer

Wanneer men een wijnkelder in wil gaan richten dan zal men vrijwel altijd de intentie hebben om de ideale bewaarcondities te scheppen. De ideale bewaaromstandigheden voor wijn komen in het kort op het volgende neer; donker, stabiele temperatuur tussen 10 en 14 graden Celsius, trillingvrij, goede ventilatie en een relatieve luchtvochtigheidsgraad van 60 - 80%.De meeste wijnkelders schieten op meerdere punten ernstig tekort. Welke maatregelen er genomen moeten worden hangt sterk af van de uitgangssituatie. In het ongunstigste geval zal men de vloeren, wanden, plafond, vloer en deur moeten isoleren en de ruimte moeten klimatiseren. Vaak hoeft men echter niet zover te gaan, de keuze voor een stenen wijnrek is in sommige gevallen al voldoende. Stenen wijnrekken kunnen de bewaaromstandigheden namelijk zeer gunstig beïnvloeden. We adviseren u graag, ook op locatie in Nederland, België en de aan Nederland grenzende Duitse deelstaten, over de mogelijkheden.

Stenen wijnrek in professionele wijnkelder.
Vinicase stenen wijnrek in wijnkelder. Stijlvol en onverwoestbaar.

De ideale wijnkelder

Na een bezoek aan een prachtig ingerichte wijnspeciaalzaak of een romantisch Château droomt vrijwel iedere wijnliefhebber er wel eens van om zelf een wijnkelder te bouwen of in te richten. Waar een goede wijnkelder aan moet voldoen is voor velen onduidelijk. Op deze pagina gaan wij hier nader op in.

De optimale condities

In een goede wijnkelder heerst een stabiele temperatuur van tussen de tussen de 10 en 14°C, de luchtvochtigheidsgraad ligt er tussen de 60 en 80%, het is er geurvrij en goed geventileerddonker en vrij van trillingen. Vrijwel geen enkele kelder zal aan alle vereisten voldoen. Gelukkig zijn er meestal voldoende mogelijkheden om de omstandigheden enigszins, zoniet volledig, te optimaliseren. 

Luchtvochtigheid

De ideale luchtvochtigheidsgraad, voor het bewaren van wijnen, ligt tussen de 60 en 80%. Bij een lagere luchtvochtigheid kunnen natuurkurken krimpen, waardoor de wijn kan gaan oxideren. Een te hoge vochtigheidsgraad kan leiden tot schimmelvorming op kurken en etiketten, hetgeen zeer onwenselijk is. De wijn wordt aangetast en etiketten worden vies en vergaan deels.Een te hoge luchtvochtigheid kan door; verbetering van de ventilatie, het waterdicht maken van vloeren en muren of door het plaatsen van ontvochtigingsapparatuur worden verholpen. Een te lage luchtvochtigheid, hetgeen in onze regionen niet al te vaak voorkomt, kan worden verholpen door het plaatsen van een luchtbevochtiger.

Stenen wijnrekken hebben een stabiliserende invloed op de luchtvochtigheid in een wijnkelder waarin de vochtigheidsgraad sterk varieert. Wanneer de luchtvochtigheid stijgt dan zullen de stenen vocht opnemen, zodra de lucht weer droger wordt geven de stenen weer een deel van hun vocht af. In erg vochtige kelders kan het beter zijn om metalen wijnrekken te plaatsen.

Houten maatwerk wijnrek in wijnkelder.

Duisternis

Wijnen zijn gevoelig voor UV-straling en moeten daarom in het duister worden bewaard. Daglicht moet volledig worden buitengesloten en elektrische verlichting dient gedempt te zijn. Een simpel peertje dat sporadisch brandt is ideaal.

Trillingen

De microprocessen die zich tijdens het rijpen van wijn voordoen kunnen worden verstoord door trillingen. Een wijnkelder aanleggen vlakbij een spoorlijn is dan ook geen goed idee, zoniet onmogelijk. Wanneer er zich in de buurt van uw kelder een lichte trillingsbron bevindt dan kunnen houten wijnrekken een uitkomst zijn. Hout vangt trillingen beter op dan steen of metaal.

Temperatuur

De ontwikkeling van een goede bewaarwijn is sterk afhankelijk van de hoogte en stabiliteit van de bewaartemperatuur. Wijn moet in alle rust kunnen rijpen bij een temperatuur die tussen de 10 en 14°C ligt. Bij een te hoge bewaartemperatuur zal een wijn zich sneller en op onevenwichtige wijze ontwikkelen. Een te lage temperatuur zorgt voor een trage en eveneens onevenwichtige ontwikkeling.De meeste kelders zijn tegenwoordig structureel te warm, of de temperatuur fluctueert er te sterk.

Deze problemen zijn veelal op te lossen door de kelder goed te isoleren, met bijvoorbeeld polyurethaan. Gebruik beslist geen steenwol of glaswol om mee te isoleren. Wanneer het isoleren (deels of geheel) onmogelijk / onwenselijk is, omdat bijvoorbeeld het karakter van de ruimte dan verloren gaat, dan rest er niets anders dan de ruimte te voorzien van een koeleenheid dan wel een koel- verwarmingseenheid. Temperatuurschommelingen kunnen eventueel door het plaatsen van stenen wijnrekken enigszins worden getemperd. Steen warmt langzaam op en koelt langzaam weer af, hetgeen gunstiger is voor wijn.

Ventilatie

Een wijnkelder dient goed geventileerd te zijn, zonder dat men luchtstroming kan voelen. In slecht geventileerde kelders of in dode hoeken heerst een uitstekend klimaat voor schimmels. Schimmels vormen een ernstige bedreiging voor elke wijn. Een verbeterde ventilatie is veelal simpel te bewerkstellingen, door het plaatsen van meerdere ventilatieroosters. Een koelsysteem kan eventueel ook een bijdrage aan het verbeteren van de ventilatie leveren. Bij de keuze en plaatsing van een wijnrek dient men er goed op te letten dat de lucht rondom het rek kan stromen. Wijn moet in een geurvrije ruimte worden bewaard. Het is uit den boze om naast wijn levensmiddelen of chemicaliën te bewaren. Op de lange duur zal men deze ongewenste bestanddelen namelijk in de wijn aantreffen. Een goede ventilatie is meestal voldoende om een kelder geurneutraal te krijgen. Oude kelders moeten mogelijk stevig onder handen genomen worden waarbij alle vlakken zorgvuldig moeten worden schoongemaakt en eventueel worden hersteld.

Wijnkelder koeling klimatisering Winemaster airco voor wijnkelder.
Metalen wijnrek van AIV, ideaal voor in de wijnkelder. Voor professioneel en particulier gebruik.

Advies en uitvoering

Voor een vrijblijvend advies raden wij u aan contact met ons op te nemen, we denken graag met u mee. Samen met een aantal van onze partners (bijzondere bouwmaterialen, klimatisering etc.) kunnen we ongetwijfeld een passende oplossing realiseren.


Laatst gewijzigd : 18-11-2023

Auteur : Bert van Viegen